2018. június 6., szerda

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE ZDRAVOTNE A TELESNE POSTIHNUTýCH -VI.GRACE-CUP


                                      POZVÁNKA
 Vec: MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE ZDRAVOTNE A TELESNE POSTIHNUTýCH -VI.GRACE-CUP
 Vážení priatelia!
 Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú športovú súťaž VI.GRACE-CUP, na deň zdravia a na Áhi jógu, ktorá sa uskutoční dňa 7. júla 2018 o 9:30 h vo Veľkej Pake v miestnom kultúrnom dome.           Program :od 9:30 hod

-       slávnostné privítanie zdravotne.a telelesne postihnutých športovcov
-       Joga
-       športové súťaže
-       obed, občerstvenie
-       vyhodnotenie súťaže
-       slávnostný záver
-       veselica

Kategorie : ženy, muži, vozičkáry, special
ŤaŽe:                            stolný tenis
                                                  stolný futbal
                                                  darts                        
                                                 Boccia /Petanque /
                                                  súťaž vozičkárov
                                                  futbal - družstvo
                                                  triatlon
Ceny:                     I., II., III. miesta budú ocenené.
Najlepšia organizácia získa Putovný pohár pána starostu obce Veľká Paka
O občerstvenie a obed je postarané
 Medzinárodné stretnutie zdravotne a telesne postihnutých  je už tradícia, na ktorú  sa teší každý handykepovaný športovec.
 Každý súťažiaci súťaží na vlastnú zodpovednosť.
  S pozdravom: Sárközi Tibor
                          predseda
Kérjük az egyesületünk tagjait,hogy 2018.6.28-ig jelezzék vissza részvételüket  a következő e-mail címre    :grace.velkapaka@gmail.com Prosíme členov organizácie,aby svoju učasť  potvrdili do 28.6.2018 na nasledujúcu e-mailovú adresu:  grace.velkapaka@gmail.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése