SÚŤAŽE - VERSENYEK 2013 - 2014

  2014

 Zúčastnili sme sa na nasledujúcich podujatiach :

Január 25
Výročná členská schôdza

Február 15
Győr- medzinárodný stolnotenisový turnaj

Február 15 
členská schôdza

Marec
 Oslava MDŽ s dcérskymi organizáciami Veľký Meder a Tata (Maďarsko)

Marec
Výročná členská schôdza s plesom-Dunajská Streda

April 15
Športový deň-ZO SZTP Dunajská Streda

April 
 Deň zdravia,Jóga,Mongolský deň  -Veľký Meder

April 25
Medzinárodná súťaž v koľkách :GRACE Veľká Paka,Veľký Meder,Győr

Máj
 Deň deti -Veľká Paka

Jún 10
Divadelné predstavenie v Galante-BALTAZÁR (Maďarsko)

Júl 12
Medzinárodná športová súťaž a deň zdravia -Grace cup Veľká Paka

August 10
Medzinároný športový deň a deň zdravia(masáž,jóga) Majk( Maďarsko)

September 20
Medzinárodný športový deň-Veľký Meder.účastnici:V.Meder,Grace Veľká Paka,Šamorin,Tata,Tatabánya,Subotica(Srbsko),Szombathely,Okoč,Ižap

Október 4
Medzinárodné preteky:koľky,darts,hod oštepom,šachy -Pápa (Maďarsko)
Maďarsko,Srbsko,Rakúsko,Slovensko

Oktober 18
Okresné stretnutie zdravotne a telesne postihnutých - Kráľovičové Kračany 

November
Kultúra bez barier - Dunajská Streda

November
1.Gastronomický deň -Sútaž o najlepší zákusok

December
Mikulas -Cup ,športový deň pre mládežnícký klub

December
Mikuláš pre členov organizácie

December
Výročná členská schôdza s plesom - Veľký Meder

December
Posedenie pod jedličkou pre členov organizácie 

December 31
Silvestrovsky beh -Dunajská Streda
 2013

Zúčastnili sme sa na nasledujúcich podujatiach :

Január - Győr:   
Medzinárodný športový turnaj v kategórii šachy, stolný tenis a darts

Máj - Veľká Paka:
Fischperkelt festival

Máj -  Győr:
Turíce (Kultúrny festival pre telesne postihnutých)

Máj - Pápa:
Medzinárodný športový turnaj v kategórii šachy, kolky, stolný tenis a darts
účasťnici :Rakusko,Srbsko,Slovensko,Maďarsko

Jún - Győr:       
Medzinárodný športový turnaj v kategórii kolky a stolný tenis

September – Tatabánya:
Medzinárodná súťaž vo vedení vozidla

Október - Veľký Meder:
Medzinárodný športový deň

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése