Osobná asistencia

Čo je osobná asistencia?Osobná asistencia je jeden zo spôsobov kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia, ktorý umožňuje človeku s postihnutím viesť relatívne nezávislý a samostatný život vo svojej domácnosti, byť rovnoprávnym členom rodiny, študovať, pracovať alebo byť iným spôsobom prínosom pre spoločnosť.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je upravený v zákone č. 447/2008 Z. z.   o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.


Kto je užívateľ osobnej asistencie?

Človek s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý v dôsledku postihnutia nemôže vykonávať niektoré činnosti, napr. nevyhnutné životné a sebaobslužné úkony, úkony súvisiace s mobilitou a premiestňovaním, starostlivosťou o domácnosť alebo dorozumievaním. Pri týchto činnostiach mu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie pomáha - asistuje - osobný asistent.
OA sa môže byť poskytnutá postihnutej osobe vo veku od 6. – 65. rokov, osobe nad 65. rokov – len ak ju už príspevok na OA poberala pred 65. rokom veku a bol pozastavený kvôli dovŕšeniu 65.rokov – je potrebné oň znovu požiadať

Kto je osobný asistent?

Človek, ktorý dobrovoľne na základe písomnej dohody dáva svoju fyzickú silu a čas do služieb človeka s postihnutím na základe jeho individuálnych – OSOBNÝCH - požiadaviek a potrieb. Osobný asistent v princípe nie je blízkym rodinným príslušníkom užívateľa. Osobným asistentom však môže byť za určitých podmienok aj rodinný príslušník človeka s postihnutím.
Osobným asistentom môže byť osoba staršia ako 18. rokov a je právne spôsobilá, ktorá má čas a chuť pomáhať postihnutým.
Nemôže ním byť rodinný príslušník – manžel, manželka, rodičia, deti, starí rodičia, súrodenci, svokrovci, nevesta, zať, vnuci, opatrovník a náhradný rodič, ktorých určil súd.

Rodinný príslušník môže byť asistentom, len ak spĺňate podmienky – máte priznané min. 10 hodín denne t.j. 3650 hodín ročne alebo chodíte do školy alebo do zamestnania; môže vykonávať činnosti – vstávanie líhanie, polohovanie, osobná hygiena, obliekanie, vyzliekanie, podávanie liekov, pomoc pri akútnom ochorení – najviac však 1 460 hodín ročne t.j. 4 hodiny denne.

Základné pozitíva osobnej asistencie pre človeka s ťažkým zdravotným postihnutím
 • nezávislosť a samostatnosť,
 • možnosť rozhodovať o svojom živote,
 • prevzatie zodpovednosti za svoj život,
 • aktívny prístup k životu a riešeniu svojich osobných záležitostí.


 • Čomu môže osobná asistencia zabrániť?

 • umiestneniu človeka so zdravotným postihnutím do sociálneho zariadenia na celoročný pobyt,
 • nadmernému zaťažovaniu a stresovaniu rodinných príslušníkov,
 • rozpadu rodiny,
 • izolácii človeka s postihnutím v domácnosti.


 • Musí užívateľ osobnej asistencie - človek s ťažkým zdravotným postihnutím - splniť nejaké podmienky?

 • mal by byť schopný hľadať si osobných asistentov,
 • mal by byť schopný organizovať prácu osobných asistentov,
 • mal by byť schopný zhodnotiť a pomenovať svoje potreby,
 • musí prevziať zodpovednosť za administratívu - vypĺňanie výkazov, potvrdení a vyplácanie odmien osobným asistentom.


 • Ktoré vlastnosti by nemali chýbať osobnému asistentovi?

 • empatia - vedieť sa vcítiť do situácie druhého človeka,
 • záujem o takúto prácu,
 • slušnosť a zodpovednosť.


 • Vzťah medzi užívateľom a osobným asistentom

 • mal by byť rovnocenný - bez pocitu závislosti alebo vydierania,
 • osobný asistent by nemal nahrádzať priateľov,

 • Je vhodné využívať služby viacerých osobných asistentov naraz, aby sa predišlo ich preťaženiu a znížil stres užívateľa z možného výpadku napr. z dôvodu choroby.
  Pre osobného asistenta:
  Pracuje na základe zmluvy medzi postihnutým a asistentom, ktorá sa predkladá na príslušný ÚPSVaR, Daňový úrad, Sociálnu poisťovňu, takže 5x.
  Pre tých, ktorí už OA majú odporúčame urobiť dodatok ku zmluve – hlavne výška odmeny a popis činností.
  Vykonávať denne môže jeden asistent max. 10 hodín, to neplatí, ak ste mimo svojho domu.

  Nincsenek megjegyzések:

  Megjegyzés küldése