2019. február 11., hétfő

Výročná členská schôdza+ples - Veľká Paka 2019


Kérjük az egyesületünk tagjait,hogy 2019.3.14-ig jelezzék vissza részvételüket  a következő e-mail címre    :grace.velkapaka@gmail.com. Prosíme členov organizácie,aby svoju učasť  potvrdili do 14.3.2019 na nasledujúcu e-mailovú adresu:  grace.velkapaka@gmail.com

2019. január 3., csütörtök

Výročná členská schôdza+ples - Orechová Potôň 2019


Évzáró közgyülés + bál - Dióspatony
2019.1.19. 18h 
Kérjük az egyesületünk tagjait,hogy 2019.1.10-ig jelezzék vissza részvételüket  a következő e-mail címre :grace.velkapaka@gmail.com Prosíme členov organizácie,aby svoju učasť  potvrdili do 10.1.2019 na nasledujúcu e-mailovú adresu:  grace.velkapaka@gmail.com

III.Charitativný stolnotenisový turnaj - Veľká Paka 2019              Pozvánka

Organizácia Grace dňa 19.1.2019 o 8:30 hod. usporiada III.Charitativný stolnotenisový turnaj v miestnom kultúrnom dome vo Veľkej Pake v kategóriách muži, ženy a ZŤP.
Štartovné na jednu osobu je 5 €. Prihlásiť sa môžete na t.č: 0902 369 872,na e-mail  :grace.velkapaka@gmail.com alebo na Facebooku GRACE OZ. V kategóriách budú prvý traja súťažiací ocenení medailami. Tešíme sa na Vašu účasť! Za sponzorské  vopred  ďakujeme! O občerstvenie bude postarané.
                                       meghívó                         A GRACE nagypakai  egyesülete III.Jótékonysági asztalitenisz tornát rendez a helyi kúltúrházban Nagypakán 2019.1.19.-án 8:30 órai kezdettel.Férfi, nöi és egészségkárosultak kategoriában. Az elsö 3 helyezett díjazásban részesül. A nevezési díj 5 €. A versenyre a következő telefonszámon : 0902 369 872, e-mail címen : grace.velkapaka@gmail.com vagy a szervezet facebook oldalán lehet jelenkezni. A frissitőről gondoskodva van.
Köszönjük, hogy adományaikkal támogatják az egyesületünket! Mindenkit szeretettel várunk!

       Sárközi Tibor                                                      SeŇan Ladislav              
              predseda                                                             podpredseda             

2018. december 16., vasárnap

VIANOČNÉ TRHY -Veľká PakaObec Veľká Paka v spolupráci so združením GRACE organizujú v sobotu dňa 15.12.2018 v 
čase od 16:00 hod. do 20:00 hod. Vianočné trhy v parku pri kostole sv. Ladislava vo Veľkej Pake. Počas programu vystúpia žiaci zo ZŠ a Simona Ambrus Lelkesová. O hudbu sa postará DJ BIRD. Programom Vás bude sprevádzať Erika Forgách. Srdečne Vás pozývame.