2018. február 15., csütörtök

Štatút stolnotenisovej ligy stojacich(TT6 – 10) pre rok 2018


OPEN súťaž v dvojhre bez rozdielu postihnutia v skupinách TT6 - 10.
Dátum a kolo
čas
miesto
Poznámka
21.04.2018 I.kolo
10:00
Hlohovec
Spoločná
02.06.2018 II.kolo
10:00
Žarnovica
21.07.2018 III.kolo
10:00
Prievidza
Spoločná
11.08.2018 IV.kolo
10:00
Ružomberok
Spoločná
25.08.2018 V.kolo
10:00
Košice
Spoločná
08.09.2018 VI.kolo
10:00
Bratislava - záver
Spoločná

kontakt na prihlásenie do súťaže: 0908912217, dobrotkazc@gmail.com Ľuboš Dobrotka

Časový rozpis:   
·         9:00 hod do 9:30 hod prezentácia
  • 9:30 hod do 10:00 žrebovanie
  • 10:00 hod zahájenie turnaja
 Ak sa hráč, alebo hráčka neprezentuje (môže aj telefonicky) podľa časového rozpisu, nemôže v príslušnom turnaji štartovať. Nepovoľujú sa žiadne výnimky. Ak sa hráč dostaví neskoro na prvý zápas, prehrá ho kontumačne v zmysle pravidiel, v ďalších zápasoch však môže pokračovať.Právo účasti:
Právo štartu v súťaži má registrovaný člen SZTPŠ  - v REGISPORTE s platnou lekárskou prehliadkou. V prípade nových hráčov, predloží hráč príslušné doklady na najbližšom kole. Pokiaľ tak neučiní, nebude pripustení do ďalšieho kola.Úhrada nákladov:
Účastník štartuje na vlastné náklady, respektíve na náklady svojho klubu. Prenájom priestorov a občerstvenie pre účastníkov hradí usporiadateľ z dotácie SZTPŠ. V roku 2018 je schválená dotácia maximálne vo výške 380,-€ na samostatnú ligu vozíčkarov a pri spoločnej lige je výška dotácie 500,-€.

Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu s výnimkami pre hru TPŠ, súboru predpisov a ustanovení tohto rozpisu. Žiadne iné výnimky nie sú možné.

Hrací systém:
Spoločná súťaž pre všetkých hráčov PROGRESÍVNY – skupinový systém. Týmto systémom sa hrá Stredoeurópska liga vozíčkarov a najviac zohľadňuje  výkonnosť hráčov a je aj motivačný pre nových hráčov. Pri počte 15 a menej hráčov sa odohrá len dvojstupňový systém: Prvý stupeň sa hrá v základných skupinách. Druhý stupeň vo finálových skupinách o konečné umiestnenie.
Pri počte účastníkov 16 a viac sa hrá 3-stupňový systém. Prvý stupeň sa hrá v „základných“ skupinách  s počtom max. 6 hráčov v jednej skupine. Druhý stupeň sa hrá v „nadstavbových“ skupinách, ktorých zloženie vznikne na základe umiestnenia hráčov  v základných skupinách. Hráči umiestnení na 1.a 2. mieste v základných skupinách postupujú do „výkonnostných A“ skupín, hráči na 3. a 4.mieste do „výkonnostných B“ skupín a hráči umiestnení na 5. a 6.mieste odohrajú vzájomné zápasy vo „výkonnostných“ C skupinách. Tretí stupeň sa odohrá vo finálových skupinách o konečné umiestnenie. Finálové skupiny vzídu na základe poradia hráčov vo výkonnostných skupinách. V obidvoch prípadoch si výsledok vzájomného zápasu hráči prenášajú do ďalšieho priebehu turnaja.
·         usporiadateľ ligy si vyhradzuje právo zmeny počtu postupujúcich hráčov zo skupín na základe počtu prezentovaných hráčov. Táto zmena bude vždy oznámená pred začiatkom kola hlavným rozhodcom.
                                                                              

Nasadzovanie
Na prvom turnaji sa nasadí podľa konečného rebríčka z roku 2017. Na každom ďalšom turnaji podľa aktuálneho poradia prebiehajúceho ročníka 2018. Pri žrebovaní treba použiť tzv. hadí systém žrebovania, ktorý je najmodernejší nakoľko zaradenie majú všetci zúčastnení. Žrebovanie prevedie riadne delegovaný rozhodca spoločne s riaditeľom ligy.
Bodovanie
Body do priebežného poradia v ročníku 2018 sa udeľujú len za konečné umiestnenie v konkrétnom kole. 1.miesto: 500bodov, 2.miesto: 350bodov, 3.miesto: 300bodov, 4.miesto: 250bodov. 5.miesto: 175bodov, 6.miesto: 150bodov, 7.miesto: 125bodov, 8.miesto 100bodov, 9.miesto: 75bodov, 10.miesto: 70bodov, 11.miesto: 65bodov, 12.miesto: 60bodov, 13.miesto: 55bodov, 14.miesto: 50bodov, 15.miesto: 45bodov, 16.miesto: 40bodov, 17.miesto: 35bodov, 18.miesto: 30bodov, 19.miesto: 25bodov, 20.miesto: 20bodov, 21.miesto: 10bodov, 22.miesto: 9bodov, 23.miesto: 8bodov,.......30.miesto: 1bod.
Pre rok 2018 sa bude hrať s loptičkami DHS***

Protesty 
Môžu sa podávať v zmysle SP hlavnému rozhodcovi s vkladom 20.- €. V prípade oprávneného protestu bude vklad vrátený, v opačnom prípade prepadá v prospech usporiadateľa.
Riaditeľ ligy je povinný spracovať výsledky do elektronickej podoby a do troch dní po skončení turnaja zaslať na adresy : tps@sztps.sk + predsedovi ŠTK + reprezentačnému trénerovi.
Výsledky budú zverejňované na zväzovej stránke www.sttp.sk. Právo štartu na Majstrovstvách republiky je podmienené účasťou minimálne na 2 kolách ligy.

Odmenení budú hráči na prvých troch miestach športovými pohármi a nákupnými poukážkami od firmy FUNSTAR s.r.o.
1. miesto šek 500.-€, 2. miesto šek 300.-€ a tretie miesto 200.-€. Mimoriadnou cenou – športovým pohárom a šekom v hodnote 50,-€ bude odmenený hráč, ktorý v ročníku 2018 zaznamená najväčší progres vo výkonnosti.

ŠTK stolného tenis, 31.01.2018

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése