2017. november 8., szerda

NEMZETKÖZI GYERTYAGYÚJTÁS AKCIÓ 2017

A Háborús Emlékhelyeket Gondozók Társasága (a továbbiakban, mint HáEmGo) és 16 tagszervezete a Krajczáros Alapítvány koordinálásával november 11-én NEMZETKÖZI GYERTYAGYÚJTÁS AKCIÓT szerveznek.
Felkérik az olvasókat valamint a háborúkban elhunyt katonáink ma élő hozzátartozóit, a közéletünk jeles képviselőit, a művészeket, tudósokat, felnőtteket és gyerekeket, valamint az iskolák, önkormányzatok, egyházak, magyar és külföldi civil szervezetek képviselőit, a katonai szervezetek illetve fegyveres testületek parancsnokait, diplomatákat, hivatalok, intézmények vezetőit, a vállalkozások menedzsmentjét, tulajdonosait, nyugdíjasokat – vagyis mindenkit -, hogy csatlakozzanak e közös (immáron 8. alkalommal megtartandó) megemlékezéshez.
KÉRIK MINDEN KEDVES (a kezdeményezésükkel azonosuló) PARTNERÜNKET 11 óra 11 perckor a lakóhelyük szerinti emlékműnél, katonai temetőben vagy templomkertben illetve a lakásuk illetve az üzemeltetett létesítményük, iskolájuk ablakában, bejáratánál legalább egy szál mécses vagy gyertya meggyújtásával fejezzék ki tiszteletüket a hazájukért halt magyar és más nemzetek katonái iránt.
Céljuk, hogy a „közös Európában együtt emlékezés” jegyében a ma élő nemzedék tagjai közül minél többen érezzék sajátjuknak a csatatereken maradt déd- és ükapáink sorsát, és tekintsék fontosnak az emlékezetünk közös ébrentartását.
A HŐSÖK – köztük a számtalan közkatona – ÍGY LESZNEK HALHATATLANOK.
Tisztelt Emlékező! Hisszük, mindannyiunk számára egyaránt fontos, hogy e program ne egy szűk, csupán az általunk közvetlenül elérhető kör által kerüljön megvalósításra. Számítunk rá, hogy minél többen lesznek, akik az ismeretségi körükben – az „együtt, többet, jobban” gondolat szellemisége jegyében – magukra vállalják az általunk megfogalmazott célok és teendők, vagyis a jelen felhívásunk másokhoz is eljuttatását. Bízunk benne, hogy a ma mundért viselő katonák illetve hozzátartozóik és parancsnokaik is lényegesnek tekintik e nagy jelentőségű megkeresésünkkel azonosulást és ennek okán önként vállalják a tevékeny részvételüket. Keressük továbbá azon hazai és határainkon túli civil formációkat, iskolákat, önkormányzatokat, intézményeket, vállalkozásokat, amelyek a hatókörükben illetve a településen vagy a régióban a Nagy Háború centenáriuma okán is szívesen lennének e közéletünket érintő programnak a támogatói és szervezői.
A program fő szervezője (egyben a HáEmGo gesztora) a Krajczáros Alapítvány.
Kommunikációs felületeink, elérhetőségeink:
tel.: +36-30-9566736, székhely: 8000 Székesfehérvár, Bártfai u. 41. B
Az immáron hagyományos akciónk „láthatóvá” tétele érdekében kérjük Önt:
– egy rövid sms vagy e-mail (krajczaros16@gmail.com ) vagy levél küldésével szíveskedjenek visszacsatolást adni a részvételi szándékról,
– és az Ön(-ök) által a megemlékezéshez megnyert kör nagyságáról.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése