2017. július 26., szerda

Celoslovenské Športové Hry (CŠH) členov Slovenského zväzu zdravotne postihnutých

POZVÁNKA
Týmto Vás pozývame na
          „Celoslovenské Športové  Hry (CŠH) členov Slovenského zväzu zdravotne postihnutých „.(SZZP) so sídlom v Martine v spolupráci s OR SZZP Martin, ktoré sa uskutočnia :
Dňa: 11. – 12. Augusta 2017
Kde : Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin (bývalé SOU strojárske)
Organizátor: Predsedníctvo Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Martin, OR SZZP Martin.
Garant: - Predsedníctvo ÚR SZZP v zastúpení predseda p. František Fašianok
               - OR SZZP Martin v zastúpení predseda Mgr. Jaroslav Šidlo
               - Vedúci športových disciplín: Ing.  Jozef Jaško
Účel: Celoslovenská športovo spoločenská akcia zdravotne postihnutých občanov, členov
          SZZP zo sídlom v Martine
Cestovne: na náklady OR SZZP vysielajúcej organizácie. Účastníci, prichádzajúci autobusom, prípadne vlakom do Vrútok respektíve do Martina – odvoz na športovisko (ubytovanie ) bude zabezpečený organizačným výborom. ( všetko rieši Návratka – volať predsedu p. František Fašianok č. t. 0907421966      ) viď dole kontakt.
Občerstvenie a stravovanie: je zabezpečené organizačným výborom
Poplatky sú dohodnuté takto: 11.8.2017 Večera , spoločenský večierok, ubytovanie, 12.8.2017 raňajky, obed, občerstvenie + štartovné =  poplatok za jedného účastníka 20,- € .
Ak prídete 12.8.2017 v deň súťaže pri prezentácií zaplatíte štartovné 3,- € za jedného účastníka.  Doklad o zaplatení dostane OR SZZP.
Do- poručujeme pricestovať už 11.8.2017.
Súťažiť sa bude : muži aj   ženy spolu
Disciplíny:
streľba zo vzduchovky
kop loptou na cieľ
hod na cieľ
hod šípky na terč
krúžky
Podrobnosti viď propozície.
Počet účastníkov z jednotlivých OR SZZP je stanovený na 5 členov.

František Fašianok

Predseda ÚR SZZP
Kérjük az egyesületünk tagjait,hogy 2017.7.29-ig jelezzék vissza részvételüket  a következő e-mail címre    :grace.velkapaka@gmail.com Prosíme členov organizácie,aby svoju učasť  potvrdili do 29.7.2017 na nasledujúcu e-mailovú adresu:  grace.velkapaka@gmail.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése