2016. november 15., kedd

VZ SZTPŠ - 25.11.2016

Návrh programu VZ SZTPŠ
1.      Prezentácia          14.30 – 15.00
2.      Otvorenie   privítanie hostí VZ SZTPŠ    
3.      Návrh a schválenie programu
4.      Návrh a schválenie pracovného predsedníctva, zapisovateľa a overovateľov
5.      Návrh a schválenie mandátovej komisie
6.      Návrh a schválenie návrhovej komisie
7.      Návrh a schválenie štatútu, rokovacieho poriadku a volebného poriadku VZ
8.      Súhrnná správa predsedu SZTPŠ, generálneho sekretára a členov VV SZTPŠ
9.      Správa o hospodárení zväzu
10.    Správa konateľa Triumf Ducha s. r. o.
11.    Správa revíznej komisie
12.    Návrh na zmenu stanov
13.    Plán činnosti a rozpočtu
14.    Prestávka
15.    Diskusia
16.    Správa mandátovej komisie
17.    Správa návrhovej komisie
18.    Záver

29.    Večera

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése