2015. július 16., csütörtök

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE ZDRAVOTNE A TELESNE POSTIHNUTýCH - II.GRACE-CUP


Egészségkárosultak és mozgáskorlátozottak nemzetköZI TALÁLKOZÓJA - II.GRACE-CUP                                     POZVÁNKA

Vec: MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE ZDRAVOTNE A TELESNE POSTIHNUTýCH - II.GRACE-CUP

Vážení priatelia!

Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú športovú súťaž II.GRACE-CUP, na deň zdravia a na Áhi jógu, ktorá sa uskutoční dňa 18. júla 2015 o 9:30 h vo Veľkej Pake v miestnom kultúrnom dome.


ŤaŽe:                             stolný tenis
                                                  hod oštepom
                                                  darts                        
                                                  Petanque - družstvo
                                                  súťaž vozičkárov
                                                  triatlon

Vstupné: zdarma

Každý súťažiaci súťaží na vlastnú zodpovednosť.

Ceny:                     I., II., III. miesta budú ocenené.
Najlepšia organizácia získa Putovný pohár pána starostu obce Veľká Paka
O občerstvenie a obed je postarané S pozdravom:
 


                  Sárközi Tibor                     Seňan Ivan                   Seňan Ladislav                  
                    predseda                             starosta                        podpredseda
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése